Workshop: Luften är fri! - Radio für alle

Från HemligaTrädgården

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Workshop: Luften är fri! - Radio für alle

kl 11:00 brunch och uppdatering av hårdvarulista:

Utrustning

Benämning Model WiFi MAC Cable MAC IP SSID Ver Comment
Linksys (blåsvart) WRT54GL _:_:_:18:89:71 _:_:_:_:_:_ 192.168.42.20 1.1
Linksys (blåsvart) WRT54GL _:_:_:30:AA:81 _:_:_:_:_:_ 192.168.43.21 1.1
NanoBridge M2 (parabol) _:_:_:5C:2C:4E _:_:_:5D:2C:4E 192.168.1.20 hemliga-parabol login ubnt/ubnt, Station (receiver)
NanoBridge M2 (parabol) _:_:_:5C:2C:2A _:_:_:5D:2C:2A 192.168.1.21 hemliga-parabol login ubnt/ubnt, AP (sender)
tp-link (vitsvart) TL-WR841N _:_:_:AD:C9:2A _:_:_:_:_:_ 192.168.71.1 7.1
tp-link (vitsvart) TL-WR841N _:_:_:AD:C8:C8 _:_:_:_:_:_ 192.168.. 7.1
tp-link (vitsvart) TL-WR841N _:_:_:AD:CB:4A _:_:_:_:_:_ 192.168.. 7.1

Wlan test

 • Signalstyrkan på TP-link TLWR841N
 • Bashscript för att mäta signalstyrka
 #!/bin/bash
 echo "TESTING $1" > /d[ev/stderr
 while ping -c 1 $1 > /dev/null; do
  SSID=$(iwconfig wlan0 | egrep -o 'ESSID:".+"' | sed 's/.*"\(.*\)"$/\1/')
  SIG_LEVEL=$(iwconfig wlan0 | egrep -o "Signal level=-[0-9]+.*$" | sed "s/.*=\(.*\)/\1/")
  TIME=$(date +%H:%M:%S) 
  echo "$SSID,$TIME,$SIG_LEVEL"
  sleep 1
 done

Signalstrength.png TP-linkTLWR841N.png

Radio

 • Vi fick en kort genomgång av Comradio-disiplin.
  • Sparven: Sparven anropar Nästet. Kom.
  • Nästet: Nästet lyssnar. Kom.
  • Sparven: All your base are belong to us. Kom.
  • Nästet: Uppfattat. Kom.
  • Sparven: Klart slut.

Moda TP-link TLWR841N

 • Stiftlist lödes på TP-link routerkortet för att komma åt RS232 terminal-interface:et [check]
 • När vi skulle föra över friefunk-mjukvaran [fail]
 • istället försöker vi använda gammal firmware [check]
 • som sedan kan uppgraderas [todo]

Test av långdistanslänkar

 • NanoBridge

Arbete med Dandelion-gui

 • Primitiver:
  • Identitet - Nick
  • Meddelanden, Typer av Meddelanden: med utan mottagare med utan sändare
 • Filtrering:
  • Personer
  • Block
  • Skriva
 • Är Dandelion mail, twitter, irc lösning?
 • fixed mac-socket problem...

TODO

 • Installera Freifunk[1] på TP-Link enheterna.
 • Felsök NanoBridge kommunikationen.
 • Gör mesh-test [DATOR1] <-> [AP1] <-> [AP2] <-> [AP3] <-> [DATOR2] och släck AP2.
 • Till nästa Adhoc-helg - Energiproduktion (sak effekt drar generar)

The Usual Suspects

Patrullen.jpg IMG 20110507 155127.jpg


IMG 20110507 142355.jpg IMG 20110507 153906.jpg

Flickerfotoset Monki

Personliga verktyg